Strains Analysis

27                                                                                                                                                                                                                        
26                                                                                                                                                                                                                        
25                                                                                                                                                                                                                        
24                                                                                                                                                                                                                        
23                                                                                                                                                                                                                        
22                                                                                                                                                                                                                        
21                                                                                                                                                                                                                        
20                                                                                                                                                                                                                        
19                                                                                                                                                                                                                        
18                                                                                                                                                                                                                        
17                                                                                                                                                                                                                        
16                                                                                                                                                                                                                        
15                                                                                                                                                                                                                        
14                                                                                                                                                                                                                        
13                                                                                                                                                                                                                        
12                                                                                                                                                                                                                        
11                                                                                                                                                                                                                        
10                                                                                                                                                                                                                        
9                                                                                                                                                                                                                        
8                                                                                                                                                                                                                        
7                                                                                                                                                                                                                        
6                                                                                                                                                                                                                        
5                                                                                                                                                                                                                        
4                                                                                                                                                                                                                        
3                                                                                                                                                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                                        
1                                                                                                                                                                                                                        
0                                                                                                                                                                                                                        
-1                                                                                                                                                                                                                        
-2                                                                                                                                                                                                                        
-3                                                                                                                                                                                                                        
-4                                                                                                                                                                                                                        
-5                                                                                                                                                                                                                        
-6                                                                                                                                                                                                                        
-7                                                                                                                                                                                                                        
-8                                                                                                                                                                                                                        
-9                                                                                                                                                                                                                        
-10                                                                                                                                                                                                                        
-11                                                                                                                                                                                                                        
-12                                                                                                                                                                                                                        
-13                                                                                                                                                                                                                        
-14                                                                                                                                                                                                                        
-15                                                                                                                                                                                                                        
-16                                                                                                                                                                                                                        
-17                                                                                                                                                                                                                        
-18                                                                                                                                                                                                                        
-19                                                                                                                                                                                                                        
-20                                                                                                                                                                                                                        
-21                                                                                                                                                                                                                        
-22                                                                                                                                                                                                                        
-23                                                                                                                                                                                                                        
-24                                                                                                                                                                                                                        
-25                                                                                                                                                                                                                        
-26                                                                                                                                                                                                                        
-27                                                                                                                                                                                                                        
-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789101112131415161718192021222324252627

Each island is represented as a square in this 2D graph in its correct topological postion. The hamming distance of the best at each to the global best are pictured, each RGB colour channel representing one third of the genotype. The global best is shown as white with decreasing colour channel intensity showing increasing genetic variation. So an individual having the first third identical, and the other two thirds randomly different from the global best would be shown as red. Bits encoding gates disconnected from outputs (ie. spare genes) are not counted. Genetic diversity is desirable for avoiding global stasis.

Genomes - Show Differences from global best instead

Dark colour channels represent used bits set to one. Nonencoding sections and zeros are white.

FitnessSelf-TestingFault SecureParsimonyxyGenomes