Strains Analysis

34                                                                                                                                                                                                                                                                            
33                                                                                                                                                                                                                                                                            
32                                                                                                                                                                                                                                                                            
31                                                                                                                                                                                                                                                                            
30                                                                                                                                                                                                                                                                            
29                                                                                                                                                                                                                                                                            
28                                                                                                                                                                                                                                                                            
27                                                                                                                                                                                                                                                                            
26                                                                                                                                                                                                                                                                            
25                                                                                                                                                                                                                                                                            
24                                                                                                                                                                                                                                                                            
23                                                                                                                                                                                                                                                                            
22                                                                                                                                                                                                                                                                            
21                                                                                                                                                                                                                                                                            
20                                                                                                                                                                                                                                                                            
19                                                                                                                                                                                                                                                                            
18                                                                                                                                                                                                                                                                            
17                                                                                                                                                                                                                                                                            
16                                                                                                                                                                                                                                                                            
15                                                                                                                                                                                                                                                                            
14                                                                                                                                                                                                                                                                            
13                                                                                                                                                                                                                                                                            
12                                                                                                                                                                                                                                                                            
11                                                                                                                                                                                                                                                                            
10                                                                                                                                                                                                                                                                            
9                                                                                                                                                                                                                                                                            
8                                                                                                                                                                                                                                                                            
7                                                                                                                                                                                                                                                                            
6                                                                                                                                                                                                                                                                            
5                                                                                                                                                                                                                                                                            
4                                                                                                                                                                                                                                                                            
3                                                                                                                                                                                                                                                                            
2                                                                                                                                                                                                                                                                            
1                                                                                                                                                                                                                                                                            
0                                                                                                                                                                                                                                                                            
-1                                                                                                                                                                                                                                                                            
-2                                                                                                                                                                                                                                                                            
-3                                                                                                                                                                                                                                                                            
-4                                                                                                                                                                                                                                                                            
-5                                                                                                                                                                                                                                                                            
-6                                                                                                                                                                                                                                                                            
-7                                                                                                                                                                                                                                                                            
-8                                                                                                                                                                                                                                                                            
-9                                                                                                                                                                                                                                                                            
-10                                                                                                                                                                                                                                                                            
-11                                                                                                                                                                                                                                                                            
-12                                                                                                                                                                                                                                                                            
-13                                                                                                                                                                                                                                                                            
-14                                                                                                                                                                                                                                                                            
-15                                                                                                                                                                                                                                                                            
-16                                                                                                                                                                                                                                                                            
-17                                                                                                                                                                                                                                                                            
-18                                                                                                                                                                                                                                                                            
-19                                                                                                                                                                                                                                                                            
-20                                                                                                                                                                                                                                                                            
-21                                                                                                                                                                                                                                                                            
-22                                                                                                                                                                                                                                                                            
-23                                                                                                                                                                                                                                                                            
-24                                                                                                                                                                                                                                                                            
-25                                                                                                                                                                                                                                                                            
-26                                                                                                                                                                                                                                                                            
-27                                                                                                                                                                                                                                                                            
-28                                                                                                                                                                                                                                                                            
-29                                                                                                                                                                                                                                                                            
-30                                                                                                                                                                                                                                                                            
-31                                                                                                                                                                                                                                                                            
-32                                                                                                                                                                                                                                                                            
-33                                                                                                                                                                                                                                                                            
-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

Each island is represented as a square in this 2D graph in its correct topological postion. The hamming distance of the best at each to the global best are pictured, each RGB colour channel representing one third of the genotype. The global best is shown as white with decreasing colour channel intensity showing increasing genetic variation. So an individual having the first third identical, and the other two thirds randomly different from the global best would be shown as red. Bits encoding gates disconnected from outputs (ie. spare genes) are not counted. Genetic diversity is desirable for avoiding global stasis.

Genomes - Show Differences from global best instead

Dark colour channels represent used bits set to one. Nonencoding sections and zeros are white.

FitnessSelf-TestingFault SecureParsimonyxyGenomes
1.001.001.0000.3081-2

1.001.001.0000.3082-12

1.001.001.0000.3083-12

1.001.001.0000.3087-4

1.001.001.0000.30813-10

1.001.001.0000.30818-22

1.001.001.0000.3081918

1.001.001.0000.30819-20

1.001.001.0000.30822-25

1.001.001.0000.30823-2

1.001.001.0000.30824-15

1.001.001.0000.30824-5

1.001.001.0000.30825-16

1.001.001.0000.30828-29

1.001.001.0000.30829-30

1.001.001.0000.3083011

1.001.001.0000.30830-31

1.001.001.0000.30830-30

1.001.001.0000.30831-30

1.001.001.0000.30831-16

1.001.001.0000.308-3111

1.001.001.0000.308-31-12

1.001.001.0000.308-304

1.001.001.0000.308-295

1.001.001.0000.308-22-1

1.001.001.0000.308-210

1.001.001.0000.308-21-20

1.001.001.0000.308-21-1

1.001.001.0000.308-200

1.001.001.0000.308-202

1.001.001.0000.308-2015

1.001.001.0000.308-2022

1.001.001.0000.308-1816

1.001.001.0000.308-1820

1.001.001.0000.308-18-24

1.001.001.0000.308-18-18

1.001.001.0000.308-17-19

1.001.001.0000.308-16-21

1.001.001.0000.308-16-19

1.001.001.0000.308-15-22

1.001.001.0000.308-15-21

1.001.001.0000.308-14-23

1.001.001.0000.308-14-22

1.001.001.0000.308-14-21

1.001.001.0000.308-14-19

1.001.001.0000.308-13-18

1.001.001.0000.308-12-22

1.001.001.0000.308-1111

1.001.001.0000.308-11-24

1.001.001.0000.308-911

1.001.001.0000.308-7-7

1.001.001.0000.308-3-4

1.001.001.0000.308-2-2

1.001.001.0000.30401

1.001.001.0000.3040-2

1.001.001.0000.30411

1.001.001.0000.3041-1

1.001.001.0000.3042-6

1.001.001.0000.3042-2

1.001.001.0000.30430

1.001.001.0000.3043-6

1.001.001.0000.304411

1.001.001.0000.30456

1.001.001.0000.30460

1.001.001.0000.30461

1.001.001.0000.30467

1.001.001.0000.30471

1.001.001.0000.3041025

1.001.001.0000.304207

1.001.001.0000.304208

1.001.001.0000.3042017

1.001.001.0000.3042116

1.001.001.0000.3042125

1.001.001.0000.3042223

1.001.001.0000.3042315

1.001.001.0000.3042316

1.001.001.0000.3042317

1.001.001.0000.3042318

1.001.001.0000.3042319

1.001.001.0000.3042325

1.001.001.0000.3042425

1.001.001.0000.3042518

1.001.001.0000.3042520

1.001.001.0000.3042521

1.001.001.0000.3042524

1.001.001.0000.3042525

1.001.001.0000.304-2226

1.001.001.0000.304-2231

1.001.001.0000.304-2130

1.001.001.0000.304-2016

1.001.001.0000.304-2032

1.001.001.0000.304-188

1.001.001.0000.304-1810

1.001.001.0000.304-1812

1.001.001.0000.304-1815

1.001.001.0000.304-14-29

1.001.001.0000.304-13-31

1.001.001.0000.304-13-30

1.001.001.0000.304-13-29

1.001.001.0000.304-1110

1.001.001.0000.304-11-31

1.001.001.0000.304-1010

1.001.001.0000.304-8-25

1.001.001.0000.304-7-25

1.001.001.0000.304-6-25

1.001.001.0000.304-6-24

1.001.001.0000.304-10

1.001.001.0000.304-1-25

1.001.001.0000.304-1-5

1.001.001.0000.30000

1.001.001.0000.30002

1.001.001.0000.30003

1.001.001.0000.30004

1.001.001.0000.30006

1.001.001.0000.300019

1.001.001.0000.300020

1.001.001.0000.30010

1.001.001.0000.30014

1.001.001.0000.30017

1.001.001.0000.300119

1.001.001.0000.300120

1.001.001.0000.3001-3

1.001.001.0000.30021

1.001.001.0000.30022

1.001.001.0000.30023

1.001.001.0000.30024

1.001.001.0000.30026

1.001.001.0000.300219

1.001.001.0000.300220

1.001.001.0000.3002-1

1.001.001.0000.30031

1.001.001.0000.30033

1.001.001.0000.3003-20

1.001.001.0000.30040

1.001.001.0000.30041

1.001.001.0000.30046

1.001.001.0000.30047

1.001.001.0000.3004-21

1.001.001.0000.3004-20

1.001.001.0000.3004-6

1.001.001.0000.30058

1.001.001.0000.3005-20

1.001.001.0000.3006-21

1.001.001.0000.300103

1.001.001.0000.3002011

1.001.001.0000.3002016

1.001.001.0000.3002111

1.001.001.0000.3002113

1.001.001.0000.3002210

1.001.001.0000.300-331

1.001.001.0000.300-33-20

1.001.001.0000.300-33-17

1.001.001.0000.300-33-15

1.001.001.0000.300-33-13

1.001.001.0000.300-33-11

1.001.001.0000.300-33-9

1.001.001.0000.300-33-2

1.001.001.0000.300-3112

1.001.001.0000.300-3120

1.001.001.0000.300-31-20

1.001.001.0000.300-31-13

1.001.001.0000.300-3012

1.001.001.0000.300-30-20

1.001.001.0000.300-30-15

1.001.001.0000.300-2922

1.001.001.0000.300-2923

1.001.001.0000.300-2924

1.001.001.0000.300-2928

1.001.001.0000.300-29-15

1.001.001.0000.300-29-12

1.001.001.0000.300-29-11

1.001.001.0000.300-2829

1.001.001.0000.300-2629

1.001.001.0000.300-228

1.001.001.0000.300-229

1.001.001.0000.300-2112

1.001.001.0000.300-2011

1.001.001.0000.300-2014

1.001.001.0000.300-34

1.001.001.0000.300-3-2

1.001.001.0000.300-21

1.001.001.0000.300-22

1.001.001.0000.300-23

1.001.001.0000.300-26

1.001.001.0000.300-2-1

1.001.001.0000.300-12

1.001.001.0000.300-13

1.001.001.0000.300-14

1.001.001.0000.300-16

1.001.001.0000.300-17

1.001.001.0000.300-120

1.001.001.0000.300-1-2

1.001.001.0000.300-1-1

1.001.001.0000.295-2030

1.001.001.0000.2910-22

1.001.001.0000.2910-20

1.001.001.0000.2911-23

1.001.001.0000.2911-22

1.001.001.0000.2911-21

1.001.001.0000.2912-28

1.001.001.0000.2912-20

1.001.001.0000.2913-28

1.001.001.0000.2913-25

1.001.001.0000.2913-21

1.001.001.0000.2914-25

1.001.001.0000.2914-22

1.001.001.0000.2915-25

1.001.001.0000.2918-22

1.001.001.0000.2918-21

1.001.001.0000.29110-24

1.001.001.0000.29110-23

1.001.001.0000.29110-22

1.001.001.0000.29110-21

1.001.001.0000.2911129

1.001.001.0000.29111-24

1.001.001.0000.29111-22

1.001.001.0000.29111-21

1.001.001.0000.2911231

1.001.001.0000.2911431

1.001.001.0000.2911530

1.001.001.0000.2911629

1.001.001.0000.2911631

1.001.001.0000.2911820

1.001.001.0000.2911923

1.001.001.0000.2912023

1.001.001.0000.2912025

1.001.001.0000.2912029

1.001.001.0000.2912123

1.001.001.0000.2912129

1.001.001.0000.2912331

1.001.001.0000.291-330

1.001.001.0000.291-332

1.001.001.0000.291-333

1.001.001.0000.291-335

1.001.001.0000.291-33-1

1.001.001.0000.291-311

1.001.001.0000.291-313

1.001.001.0000.291-3126

1.001.001.0000.291-301

1.001.001.0000.291-302

1.001.001.0000.291-3020

1.001.001.0000.291-3023

1.001.001.0000.291-3025

1.001.001.0000.291-3026

1.001.001.0000.291-3027

1.001.001.0000.291-3028

1.001.001.0000.291-291

1.001.001.0000.291-292

1.001.001.0000.291-293

1.001.001.0000.291-294

1.001.001.0000.291-299

1.001.001.0000.291-2919

1.001.001.0000.291-2925

1.001.001.0000.291-2926

1.001.001.0000.291-2927

1.001.001.0000.291-281

1.001.001.0000.291-282

1.001.001.0000.291-283

1.001.001.0000.291-284

1.001.001.0000.291-286

1.001.001.0000.291-2817

1.001.001.0000.291-2818

1.001.001.0000.291-2819

1.001.001.0000.291-2821

1.001.001.0000.291-2822

1.001.001.0000.291-2825

1.001.001.0000.291-2826

1.001.001.0000.291-2827

1.001.001.0000.291-2729

1.001.001.0000.291-2519

1.001.001.0000.291-2522

1.001.001.0000.291-2523

1.001.001.0000.291-2525

1.001.001.0000.291-2530

1.001.001.0000.291-2419

1.001.001.0000.291-2421

1.001.001.0000.291-2422

1.001.001.0000.291-2426

1.001.001.0000.291-24-24

1.001.001.0000.291-24-23

1.001.001.0000.291-24-16

1.001.001.0000.291-2329

1.001.001.0000.291-2331

1.001.001.0000.291-23-24

1.001.001.0000.291-23-22

1.001.001.0000.291-23-20

1.001.001.0000.291-23-18

1.001.001.0000.291-23-17

1.001.001.0000.291-2230

1.001.001.0000.291-22-24

1.001.001.0000.291-22-22

1.001.001.0000.291-22-21

1.001.001.0000.291-22-19

1.001.001.0000.291-22-18

1.001.001.0000.291-22-17

1.001.001.0000.291-22-15

1.001.001.0000.291-2118

1.001.001.0000.291-2119

1.001.001.0000.291-2122

1.001.001.0000.291-2131

1.001.001.0000.291-21-24

1.001.001.0000.291-21-23

1.001.001.0000.291-21-22

1.001.001.0000.291-21-21

1.001.001.0000.291-21-19

1.001.001.0000.291-21-18

1.001.001.0000.291-2017

1.001.001.0000.291-2018

1.001.001.0000.291-2019

1.001.001.0000.291-2020

1.001.001.0000.291-2023

1.001.001.0000.291-20-21

1.001.001.0000.291-1920

1.001.001.0000.291-1921

1.001.001.0000.291-1922

1.001.001.0000.291-19-31

1.001.001.0000.291-19-24

1.001.001.0000.291-19-22

1.001.001.0000.291-19-21

1.001.001.0000.291-19-19

1.001.001.0000.291-19-18

1.001.001.0000.291-1818

1.001.001.0000.291-1819

1.001.001.0000.291-1823

1.001.001.0000.291-18-22

1.001.001.0000.291-1719

1.001.001.0000.291-1720

1.001.001.0000.291-1722

1.001.001.0000.291-1723

1.001.001.0000.291-16-22

1.001.001.0000.291-1519

1.001.001.0000.291-15-18

1.001.001.0000.291-1322

1.001.001.0000.291-1223

1.001.001.0000.291-1119

1.001.001.0000.291-822

1.001.001.0000.291-720

1.001.001.0000.291-722

1.001.001.0000.291-723

1.001.001.0000.291-622

1.001.001.0000.291-419

1.001.001.0000.291-319

1.001.001.0000.291-3-21

1.001.001.0000.291-2-28

1.001.001.0000.291-119

1.001.001.0000.291-1-22

1.001.001.0000.291-1-21

1.001.000.9780.000023

1.001.000.9780.000030

1.001.000.9780.000031

1.001.000.9780.000032

1.001.000.9780.0000-11

1.001.000.9780.0000-7

1.001.000.9780.0000-5

1.001.000.9780.0000-1

1.001.000.9780.00012

1.001.000.9780.00013

1.001.000.9780.00016

1.001.000.9780.000130

1.001.000.9780.000131

1.001.000.9780.000132

1.001.000.9780.0001-25

1.001.000.9780.0001-8

1.001.000.9780.0001-6

1.001.000.9780.0001-5

1.001.000.9780.000211

1.001.000.9780.000223

1.001.000.9780.000230

1.001.000.9780.000231

1.001.000.9780.000232

1.001.000.9780.0002-29

1.001.000.9780.0002-24

1.001.000.9780.0002-22

1.001.000.9780.0002-8

1.001.000.9780.0002-4

1.001.000.9780.0002-3

1.001.000.9780.00032

1.001.000.9780.00034

1.001.000.9780.000319

1.001.000.9780.000320

1.001.000.9780.000323

1.001.000.9780.000330

1.001.000.9780.000331

1.001.000.9780.0003-22

1.001.000.9780.0003-4

1.001.000.9780.0003-3

1.001.000.9780.0003-2

1.001.000.9780.0003-1

1.001.000.9780.00043

1.001.000.9780.00048

1.001.000.9780.000419

1.001.000.9780.000420

1.001.000.9780.000422

1.001.000.9780.000423

1.001.000.9780.000430

1.001.000.9780.000431

1.001.000.9780.000432

1.001.000.9780.0004-24

1.001.000.9780.0004-15

1.001.000.9780.0004-13

1.001.000.9780.0004-7

1.001.000.9780.0004-4

1.001.000.9780.0004-3

1.001.000.9780.0004-2

1.001.000.9780.00057

1.001.000.9780.000510

1.001.000.9780.000519

1.001.000.9780.000520

1.001.000.9780.000522

1.001.000.9780.000523

1.001.000.9780.000530

1.001.000.9780.000531

1.001.000.9780.000532

1.001.000.9780.0005-24

1.001.000.9780.0005-22

1.001.000.9780.0005-19

1.001.000.9780.0005-10

1.001.000.9780.00063

1.001.000.9780.00064

1.001.000.9780.00065

1.001.000.9780.00066

1.001.000.9780.000613

1.001.000.9780.000619

1.001.000.9780.000620

1.001.000.9780.000623

1.001.000.9780.000630

1.001.000.9780.000631

1.001.000.9780.0006-25

1.001.000.9780.0006-24

1.001.000.9780.0006-22

1.001.000.9780.0006-20

1.001.000.9780.0006-19

1.001.000.9780.0006-4

1.001.000.9780.0006-1

1.001.000.9780.00070

1.001.000.9780.00072

1.001.000.9780.00073

1.001.000.9780.00074

1.001.000.9780.00075

1.001.000.9780.00076

1.001.000.9780.00077

1.001.000.9780.000720

1.001.000.9780.000722

1.001.000.9780.000723

1.001.000.9780.000730

1.001.000.9780.000731

1.001.000.9780.000732

1.001.000.9780.0007-25

1.001.000.9780.0007-24

1.001.000.9780.0007-23

1.001.000.9780.0007-21

1.001.000.9780.0007-19

1.001.000.9780.0007-5

1.001.000.9780.0007-2

1.001.000.9780.000811

1.001.000.9780.000813

1.001.000.9780.000820

1.001.000.9780.000822

1.001.000.9780.000823

1.001.000.9780.000830

1.001.000.9780.000831

1.001.000.9780.000832

1.001.000.9780.0008-25

1.001.000.9780.0008-19

1.001.000.9780.000910

1.001.000.9780.000919

1.001.000.9780.000922

1.001.000.9780.000923

1.001.000.9780.000929

1.001.000.9780.000930

1.001.000.9780.000931

1.001.000.9780.000932

1.001.000.9780.0009-25

1.001.000.9780.0009-22

1.001.000.9780.0009-19

1.001.000.9780.0001011

1.001.000.9780.0001013

1.001.000.9780.0001029

1.001.000.9780.0001030

1.001.000.9780.0001032

1.001.000.9780.00010-9

1.001.000.9780.000116

1.001.000.9780.0001122

1.001.000.9780.0001125

1.001.000.9780.0001130

1.001.000.9780.0001131

1.001.000.9780.0001132

1.001.000.9780.00011-9

1.001.000.9780.00011-5

1.001.000.9780.00011-4

1.001.000.9780.00011-3

1.001.000.9780.0001222

1.001.000.9780.0001223

1.001.000.9780.0001229

1.001.000.9780.0001230

1.001.000.9780.0001232

1.001.000.9780.00012-30

1.001.000.9780.00012-24

1.001.000.9780.00012-9

1.001.000.9780.00012-5

1.001.000.9780.000134

1.001.000.9780.0001311

1.001.000.9780.0001322

1.001.000.9780.0001325

1.001.000.9780.0001329

1.001.000.9780.0001330

1.001.000.9780.0001331

1.001.000.9780.0001332

1.001.000.9780.00013-24

1.001.000.9780.00013-22

1.001.000.9780.00013-8

1.001.000.9780.00013-7

1.001.000.9780.00013-6

1.001.000.9780.00013-3

1.001.000.9780.0001422

1.001.000.9780.0001423

1.001.000.9780.0001430

1.001.000.9780.0001432

1.001.000.9780.00014-22

1.001.000.9780.0001519

1.001.000.9780.0001520

1.001.000.9780.0001522

1.001.000.9780.0001523

1.001.000.9780.0001529

1.001.000.9780.0001531

1.001.000.9780.00015-25

1.001.000.9780.0001622

1.001.000.9780.0001623

1.001.000.9780.0001630

1.001.000.9780.00016-25

1.001.000.9780.00016-22

1.001.000.9780.00016-21

1.001.000.9780.0001719

1.001.000.9780.0001720

1.001.000.9780.0001722

1.001.000.9780.0001723

1.001.000.9780.0001729

1.001.000.9780.0001730

1.001.000.9780.0001731

1.001.000.9780.00017-25

1.001.000.9780.00017-22

1.001.000.9780.00017-21

1.001.000.9780.0001822

1.001.000.9780.0001823

1.001.000.9780.0001830

1.001.000.9780.0001832

1.001.000.9780.00018-29

1.001.000.9780.00018-25

1.001.000.9780.00018-23

1.001.000.9780.00018-21

1.001.000.9780.00018-19

1.001.000.9780.000190

1.001.000.9780.000191

1.001.000.9780.000192

1.001.000.9780.000193

1.001.000.9780.000194

1.001.000.9780.000197

1.001.000.9780.0001911

1.001.000.9780.0001912

1.001.000.9780.0001914

1.001.000.9780.0001917

1.001.000.9780.0001920

1.001.000.9780.0001922

1.001.000.9780.0001929

1.001.000.9780.00019-23

1.001.000.9780.00019-22

1.001.000.9780.00019-19

1.001.000.9780.00019-18

1.001.000.9780.00019-17

1.001.000.9780.000209

1.001.000.9780.0002010

1.001.000.9780.0002013

1.001.000.9780.0002014

1.001.000.9780.0002015

1.001.000.9780.0002018

1.001.000.9780.0002019

1.001.000.9780.0002022

1.001.000.9780.0002030

1.001.000.9780.0002031

1.001.000.9780.00020-25

1.001.000.9780.00020-23

1.001.000.9780.00020-22

1.001.000.9780.00020-20

1.001.000.9780.00020-19

1.001.000.9780.00020-17

1.001.000.9780.00020-16

1.001.000.9780.00020-14

1.001.000.9780.00020-3

1.001.000.9780.000210

1.001.000.9780.000211

1.001.000.9780.000213

1.001.000.9780.000215

1.001.000.9780.000219

1.001.000.9780.0002112

1.001.000.9780.0002114

1.001.000.9780.0002115

1.001.000.9780.0002117